Scrum

Nejpoužívanější metodikou agilního řízení je v dnešní době jednoznačně Scrum. Jedná se o přizpůsobivou metodu produktového vývoje, zvláště přínosnou při inkrementálním a setrvalém dodávání inovací. Termín Scrum se užívá v souvislosti s agilním projektovým řízením od devadesátých let, kdy v roce 1993 proběhl první zdokumentovaný projekt řízený touto metodikou. Samotný název Scrum v sobě skrývá metaforu s hrou rugby, kde scrum (zkratka ze „scrumage“, neboli „mlýn“) představuje herní situaci, kdy se shromáždí celý tým a společně se ve mlýně snaží získat/udržet míč.