SMART

Cíl by měl být podle techniky SMART: S – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – protože potřebujeme vědět CO?; M – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, zda jsme určeného dosáhli; A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a shodli se na relevantnosti a adekvátnosti cíle; R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; T – termínovaný (timed; time bounded) – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl.