Situační vedení

Nejznámější kategorizaci stylů vedení zpracovali v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století Paul Hersey a Ken Blanchard pod označením situační vedení (teorie situačního vedení). V různých situacích a s různými lidmi je vhodné k vedení přistupovat odlišně. Je zřejmé, že pokud jsou v týmu nezkušení nováčci, je třeba s nimi jednat direktivněji než v případě nám známých a zkušených matadorů, se kterými již dlouho spolupracujeme a rozumíme si i beze slov.