Sběr požadavků

Během úvodních fází projektu je potřeba zajistit sběr požadavků zainteresovaných stran na parametry a vlastnosti výstupů, které mají být projektem vytvořeny, stejně jako na parametry a vlastnosti cílového stavu projektu.