SV – Schedule Variance

SV – Schedule Variance (časová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EVPV.