Sprint Goal

Pojem z procesního rámce Scrum. Během Sprint Planningu Scrum tým definuje cíl sprintu (z angl. Sprint Goal). Jedná se o cíl, jehož má být dosaženo během sprintu, a to prostřednictvím implementace položek v produktovém backlogu. Týmu je tím poskytnuto vodítko k tomu, aby chápal, proč na daném přírůstku produktu pracuje. Pozn.: Není tedy klíčové zrealizovat všechny položky „vytažené“ z Product backlogu, ale dosáhnout cíl sprintu!