Schedule Performance Index (SPI)

Schedule Performance Index (index výkonu podle času) je měřítko časové efektivity projektu, poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu časového postupu. SPI=EV/PV.