Scrum@Scale

Jedním z přístupů ke škálování scrumu je rámec Scrum@Scale vytvořený Dr. Jeffem Sutherlandem, spolutvůrcem Scrumu jako takového.

Základním principem je vytvoření strukturovaných vazeb mezi jednotlivými Scrum týmy. Ve Scrumu je věnována pozornost oddělení odpovědnosti „co“ od „jak“. Toto je plně přeneseno i do Scrum@Scale, aby byla jasně pochopena zodpovědnost tak, aby zamezilo zbytečným organizačním konfliktům, které brzdí týmy v dosahování optimální produktivity.

Scrum@Scale obsahuje dva cykly: Scrum Master Cycle („JAK“) a Cyklus Product Owner („CO“), které se vzájemně prolínají ve dvou bodech. Celkově tyto cykly vytvářejí silný rámec pro koordinaci úsilí více týmů na jedné cestě.