Sprint

Co je Sprint? Je to pojmem z procesního rámce Scrum. Jedná se o jednu iteraci v rámci tohoto agilního přístupu k řízení projektů. Sprint je pro jeden projekt vždy stejně dlouhý, obvykle 1 až 4 týdny a je během něj vytvořen „hotový“ („Done“), použitelný a potenciálně vydatelný přírůstek produktu. Nový sprint vždy začíná ihned po skončení předchozího sprintu.

Sprinty se skládají z plánovací schůzky (Sprint Planning), denních schůzek (Daily Scrums), vlastní vývojové práce, vyhodnocení sprintu (Sprint Review), a sprintové retrospektivy (Sprint Retrospective).