SIPOC

V rámci SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) nástroje jsou podrobně rozebrány vztahy a vazby okolo konkrétního procesu či procesního kroku. Jsou tedy definováni všichni dodavatelé daného procesu, přičemž jejich vstupy mohou bát nejrůznější formy a podoby – materiálové, informační, finanční atd. Tyto vstupy jsou následně co možná nejpřesněji popsány. Následně je popsán samotný proces či procesní krok a dále i jeho výstupy a zákazníci. Jako dodavatel či zákazník je zde vnímán kdokoliv, kdo nějak interaguje s daným procesem či procesním krokem, interní i externí podstaty.