Seznam bodů k řešení

Seznam bodů k řešení (issue log) je dokument (nejlépe online), kam jsou bez prodlení zaznamenávány vzniklé body k řešení. Každý z projektového týmu je oprávněn zaznamenat svou záležitost, projektový manažer následně určuje termín a zodpovědnou osobu za vyřešení.