Fáze vývoje týmu

Týmy mají svůj životní cyklus – fáze vývoje týmu. V každé z životních fází je důležité něco jiného, z čehož vyplývá požadavek jiného stylu managementu. Na dynamiku týmů existuje více názorů. Většinou však vycházejí z nejcitovanější a pravděpodobně nejuznávanější teorie psychologa Bruce Tuckmana z roku 1965, která je známá termíny formingstormingnormingperformingadjourning.