Daily Scrum

Co je Daily Scrum? Je to maximálně patnáctiminutová schůzka vývojového týmu. Probíhá každý den sprintu. Je určená pro naplánování dalších 24 hodin. Jde o klíčovou schůzku zajišťující přezkoumání a adaptaci. Pro zjednodušení je optimální, když Daily Scrum probíhá každý den ve stejný čas a na stejném místě.

Strukturu schůzky si stanoví vývojový tým sám, podmínkou je, aby byla vedena se zaměřením na postup směrem k dosažení cíle sprintu. Některé vývojové týmu budou používat otázky, jiné budou spíše diskutovat (jde často o vyspělost daného týmu). Velmi často se používá technika tzv. stand-up meetingu (ve stoje u Scrum boardu), ale není to podmínkou.

Dříve byly typicky používanými otázkami pro Daily Scrum:

  • Co jsem včera udělal proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?
  • Co budu dělat dnes proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?
  • Vidím nějaké překážky, které brání mně nebo vývojovému týmu ve splnění cíle sprintu?

Dnes je pojetí obvykle více zaměřeno na celkovou otázku postupu a pravděpodobnosti splnění Sprint Goalu.