Definition of Done

Co je Definition of Done? Je to pojem z procesního rámce Scrum. Když je položka produktového backlogu anebo přírůstek produktu označen jako „hotovo“ („done“), každý musí rozumět, co to znamená. Ačkoliv se může toto chápání mezi Scrum týmy značně lišit, členové jednoho týmu musí sdílet porozumění tomu, co znamená „hotovo“, jinak nemůže být zajištěna dostatečná transparentnost. Týmy k tomu používají tzv. definici kdy je „hotovo“ (Definition of Done), která se používá k posouzení, zda je práce dokončena nebo ne.

Účelem každého sprintu je dodání přírůstku potenciálně uvolnitelné funkčnosti, který je plně v souladu s Definition of „Done“ daného Scrum týmu.