Dosažený rozvrh

Dosažený rozvrh (Earned Schedule – ES), respektive řízení dosaženého rozvrhu (Earned Schedule Management – ESM) je návazným rozšířením metody řízení dosažené hodnoty (EVM), spočívající ve výpočtu časových údajů pomocí časových jednotek (a osy) a nikoliv přepočtu času na finance (nebo jiné relevantní „nákladové“ jednotky), jako je tomu v případě EVM.