Dosažená hodnota (EV)

Dosažená hodnota (Earned Value – EV; vytvořená hodnota; hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.