Prohra–prohra

Řešení konfliktu typu prohra–prohra se také říká řešení konfliktu zahlazením. Při něm obě strany konfliktu ustupují ze svého stanoviska. Zahlazení se často provádí tak, že sporný problém je degradován na málo důležitý, než aby stálo o něm diskutovat. Může se však jednat i o eliminaci obou stran (například propuštěním ze zaměstnání). Toto řešení tedy může mít latentní podobu (problém je, ale je neviditelný), nebo podobu reálnou (problém je zcela eliminován).