Přínosy projektu

Přínosy projektu (očekávané přínosy) jsou důvod realizace projektu jako takového. Přínosy a cíl projektu spolu tvoří tzv. „byznys případ (business case) projektu“  (investice do projektu – dosažení cílového stavu musí být vyvážena adekvátními přínosy). Za soulad projektu s očekávanými přínosy zodpovídá vlastník projektu (sponzor).