Project charter

Project charter (zakládací listina projektu – ZLP, též jako charta projektu), je dokument, ve kterém jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího týmu projektu atd. Za vznik ZLP v průběhu fáze řízení projektu zahájení“ je zodpovědný sponzor projektu.