Kvalita projektu

Kvalita je v nejobecnějším pojetí míra naplnění požadavků (očekávání) zákazníka. Kvalita projektu je totéž aplikováno na projekt a jeho zainteresované strany, přičemž se dále pozornost dělí na kvalitu produktu, který je projektem vytvářen a dále na kvalitu procesu, tedy jak ke projekt řízen. Dotčenou znalostní oblastí je řízení kvality projektu (project quality management). Plán řízení kvality projektu je součástí (podmnožinou) plánu řízení projektu.