Kontrola kvality

Kontrola kvality (Quality control) je proces z oblasti řízení kvality projektu. Jedná se o kroky a činnosti spojené s měřením a zaznamenáváním veličin určených v plánu řízení kvality tak, aby bylo možné vyhodnotit výkonost a případě doporučit nezbytné změny.