Krize projektu

Pojmem krize projektu můžeme označit situace, při kterých dochází k obrovskému překroční rozpočtu, velmi velkému časovému skluzu, absolutnímu nedostatku disponibilních zdrojů, souběhu několika mimořádných událostí, skutečnému výskytu kritického rizika, úplnému rozpadu projektového týmu, který v důsledku vnitřních konfliktů není schopen řídit projekt, apod., to vše jsou skutečnosti, které charakterizují, že projekt je v krizi.