Zainteresované strany

V podstatě všichni, kdo se nějakým způsobem pohybují v rámci PPP systému (projekt, program, portfolio), jsou tzv. zainteresované strany (anglicky odpovídá výraz stakeholders). Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset „vypořádat“ s výstupy z projektu, osoby/organizace, které jsou aktivně zapojeny do projektu, nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny realizací projektu nebo jeho výsledkem.