Kritický řetěz

Kritický řetěz (CC – Critical Chain) je metoda pro plánování časového průběhu projektu vyvinutá Dr. Goldrattem. Spočívá mimo jiné v obohacení vazeb mezi činnostmi o zdrojové vazby a v „destilaci“ různých časových nárazníků v rámci celého plánu.  Kritický řetěz je aplikací teorie omezení (TOC – Theory of Constrains) do projektového prostředí.