Kritéria úspěchu

Kritéria úspěchu jsou podmínky a ukazatele, podle kterých bude posouzeno, zda byl projekt úspěšný nebo ne. Mělo by se jednat o objektivně ověřitelné ukazatele.