Komplexní projekt

Komplexní projekt sestává z podprojektů, které více či méně samostatně realizují jednotlivé výstupy. Na rozdíl od programu lze celý komplex uřídit centrálně a přímo, a také lze dostatečně přesně určit rozsah jednotlivých podprojektů i celkového komplexního projektu.