Kick-off meeting

Kick-off meeting je zvláštní typ setkání důležitých zainteresovaných stran u příležitosti zahájení realizační fáze řízení projektu, kde je (dle konkrétního pojetí) např. zrekapitulován plán řízení projektu, jsou navzájem seznámeni zástupci zúčastněných stran a především je všem oznámeno, že fyzická realizace začíná.