Řízení kvality projektu

Řízení kvality projektu (Project quality management) jakožto znalostní oblast zahrnuje tři základní procesy: plánování řízení kvality, operativní řízení kvality a kontrolu kvality.