Rozpočet projektu

Rozpočet projektu (budget, project costs) obvykle zahrnuje potřebné výdaje (v penězích, člověkodnech nebo jiných relevantních jednotkách) na všechny výsledky a výstupy projektu (rozsah projektu) plus položku na krytí rizik a případně i kalkulovaný zisk. Optimálně je strukturován ve vazbě na WBS daného projektu.