Řízení změn

Proces řízení změn (change management) na projektu obvykle probíhá v krocích: vznesení požadavku na změnu, analýza požadavku (dopad na trojimperativ), rozhodnutí ano nebo ne, případná realizace změny, případná kontrola správného provedení, dokumentace průběhu celého procesu (i v případě rozhodnutí změnu nedělat).