Řídící výbor projektu

Řídící výbor projektu (steering committee) je vrcholný řídící orgán projektu – disponuje kompetencemi potřebnými k řešení všech otázek projektu. Zpravidla sestává minimálně ze zadavatele projektu, zástupce uživatelů projektu a sponzora (vlastníka) projektu.