Řízení zainteresovaných stran

Řízení zainteresovaných stran je proces sestávající ze čtyř kroků: identifikace; analýza reálných očekávání; analýza vlivu a zájmu (power vs. interest); tvorba strategie jednání s každou zainteresovanou stranou. Výstupem je obvykle registr zainteresovaných stran.