Registr zainteresovaných stran

Registr zainteresovaných stran (stakeholder register) je dokument, ve kterém jsou zachyceny důležité informace o zainteresovaných stranách projektu (stakeholderech). Je obvykle uvedeno kdo zastává kterou generickou roli (zadavatel, sponzor, …), jaký je vliv a postoj dané osoby či skupiny a také, jak by měla s danou entitou probíhat komunikace. Především druhá zmíněná část je velmi citlivá a obvykle není přímo zaznamenána.