Registr rizik

Registr rizik (risk register) je dokument, který slouží pro záznam rizik projektu, vyhodnocení jejich závažnosti a stanovená opatření proti rizikům, včetně zodpovědnosti za provedení těchto opatření. Jedná se o „živý“ dokument používaný během procesu řízení rizik v průběhu celého životního cyklu projektu.