Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu je obvykle vnímán jako popis souslednosti tzv. fází řízení projektu – tedy popis vývoje projektu v čase, od jeho vzniku až po ukončení všech aktivit s projektem spojených. Existuje několik různých pojetí, všechna se však krom faktu, že projekt musí nějak vzniknout (a je tedy cosi před projektem) a také skončit (cosi po projektu) více méně shodují na tom, že vlastní projekt má čtyři fáze řízení: zahájení, plánování, realizaci a ukončení.