Řízení rizik projektu

Řízení rizik projektu (project risk management) je proces, kterým se tým řízení projektu snaží chránit před nejistými negativními událostmi. Sestává především z kroků: identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, opatření proti rizikům, průběžný monitoring. Postup odpovídá ČSN ISO 31 000.