Rozpočet při dokončení (BAC)

Rozpočet při dokončení (BAC – Budget At Completion). Součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu.