RIPRAN

RIPRAN (RIsk PRoject Analysis) je jednou z metod pro řízení rizik projektu. Spočívá ve vytvoření orientovaných dvojic hrozba – scénář, jejich následném rozboru ohledně pravděpodobnosti a dopadu, ohodnocením dané dvojice na stanovené škále a následné formulaci opatření proti riziku včetně uvedení nové hodnoty rizika (po aplikaci opatření).