Reporting

Jako reporting je označováno podávání zpráv o stavu a předpokládaném stavu dílčích oblastí a činností projektu. Efektivním je reporting prováděný v pravidelných cyklech.