Riziko

Riziko (projektu) je nejistá událost či podmínka, která, pokud nastane, má negativní dopad na projekt (případně na organizaci, která je nositelem projektu). Ve vyspělých organizacích je obvyklé projektová rizika řídit.