Report o stavu projektu

Report o stavu projektu je jednoduchý dokument, který by měl shrnovat informace o stavu základních parametrů projektu (trojimpereativ) a očekávání jejich vývoje. Je vhodné report strukturovat tak, aby příjemce hned na začátku identifikoval, zdali jsou nějaké odchylky od plánu nebo ne (např. formou „semaforů“).