Trojimperativ

Trojimperativ projektu označuje hlavní parametry projektu (stanovený rozsah, termín, náklady) a jejich vzájemnou provázanost – při změně jedné veličiny se mění minimálně jedna z dalších, častěji obě. Proto se trojimperativ projektu často zobrazuje jako trojúhelník nebo obdoba souřadnicového systému xyz. Více informací naleznete v PM Wiki zde.