Tým řízení projektu

Tým řízení projektu (řídicí tým projektu) obvykle sestává z manažera projektugarantů jednotlivých výstupů, specialistů a případně i dalších pracovníků. Hlavním úkolem řídicího týmu projektu je organizovat, řídit a vést projekt.

Tým řízení projektu je obvykle podmnožinou projektového týmu. Více informací naleznete v PM Wiki zde.