Tautologie

Tautologie je nadbytečné zdvojení téhož významu různými slovy (definice kruhem), v kontextu PM především v zakládacích listinách projektu nebo v logických rámcích. Např. pokud máme na úrovni výstupů 3 čističky odpadních vod a dvě kanalizace a poté v cíli uvedeno: „Postaveny tři čističky a odkanalizovány dvě obce“, je to tautologie. V podstatě bychom tvrdili, že když dosáhneme A, pak dosáhneme A – s tím se sice nedá nesouhlasit, ale nemá to žádný přínos. Správnou otázkou je, když vytvoříme dané výstupy, jaký nový stav získáme?