RACI matice

RACI matice (RACI matrix) je jeden typů matice zodpovědnosti, která je v tomto případě rozdělena na R – responsible (ti, kteří vykonávají práci), A – accountable (ti, kteří zodpovídají za výsledek), C – consulted (ti, kteří by se k danému měli vyjádřit), I – informed (ti, kteří mají být informováni). Každý výstup, respektive pracovní balík z WBS může mít různá počet zodpovědností R,C, a I, nicméně jednu a právě jednu A.