Matice zodpovědnosti

Matice zodpovědnosti je dokument, který strukturovaně informuje o rozdělení zodpovědnosti v rámci projektu. Optimem je navázání takové matice na WBS. Způsobů stanovení zodpovědnosti je více, velmi oblíbenou je tzv. RACI matice.