Registr rizik

registr rizik

Nástroj registr rizik je v souladu s obecným procesem řízení rizik (identifikace rizik – určení hrozby a scénáře, analýza rizik, hodnocení rizik, ošetření rizik, monitorování a přezkoumávání), jak jej definují různé standardy (IPMA, PMI,…) nejen projektového řízení.

Před použitím registru rizik si je potřeba upřesnit používané pojmy:

 • Riziko je nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cíle projektu.
 • Aktivum je cokoliv, co má pro organizaci nějakou hodnotu a je tedy potřeba na projektu toto aktivum chránit. Aktivum může mít hmotnou i nehmotnou hodnotu.

Samotný nástroj je pak ve formě tabulky – šablony pro záznam výsledků procesu analýzy rizik.

registr rizik

Registr rizik ve 4 krocích

 • Krok 1 – určení hrozeb a scénářů
  • Riziko musí být identifikováno dostatečně konkrétně – tedy nikoli např. „nedostatek zdrojů“, ale „souběžný projekt vytěžuje stejné zdroje, tudíž hrozí zpoždění pracovního balíku ABC o X dnů“.
  • V tomto kroku je nezbytné zmapovat celý děj – tedy od pojmenování hrozby, přes popis projevu až ke konkrétnímu dopadu na některé aktivum (spokojenost účastníků, tržby, …).
 • Krok 2 – určení hodnoty rizika
  • Každé riziko, tedy dvojice hrozba – scénář, má krom svého dopadu také pravděpodobnost, s jakou nastane. Hodnota rizika vychází z těchto dvou veličin.
 • Krok 3 – ošetření rizika
  • V závěru procesu je potřeba vymyslet nějaké opatření, které bude riziko přijatelně řešit. Zatímco malá rizika lze i bez dalšího akceptovat, větší rizika musíme mít vyřešena lépe.
  • Důležitým prvkem je zde doplnění jména osoby zodpovědné za monitoring rizika a případnou aplikaci záložních plánů nebo jiných přijatých opatření, tzv. vlastníka rizika.
 • Krok 4 – monitorování a přezkoumávání
  • Projektový manažer se k analýze rizik se svým týmem pravidelně vrací a udržuje ji aktuální, protože rizika se v průběhu realizace projektu mění. Některá identifikovaná rizika postupně přestanou hrozit a naopak se v průběhu času vynoří nová, která jsme dříve neidentifikovali.

Podrobněji je postup popsán v postupu přiloženém k samotnému nástroji (viz odkaz ke stažení níže). Registr rizik se případně můžete naučit používat na tréninku Projektové řízení krok za krokem nebo Komplexní příprava k certifikaci IPMA.

Máte o tento nástroj zájem?

Zadejte a odešlete Vaši e-mailovou adresu do formuláře níže. Následně se Vám zobrazí odkaz pro stažení nástroje včetně návodu k jeho použití.

Vyplňte prosím Vaši e-mailovou adresu!