Uživatel projektu

Uživatel projektu, jedna ze zainteresovaných stran. Osoba (osoby, organizace), která bude pracovat s výstupy/výsledky projektu v provozní fázi.