Ukončení projektu

Obdobně jako zahájení je i ukončení projektu možné (a vhodné) pojmout jako definovaný proces. Principiálně jde o skončení prací na projektu po dosažení cíle projektu nebo po konstatování jeho nedosažitelnosti. Ukončení je jednou z fází řízení projektu.