Operativní řízení kvality projektu

Operativní řízení kvality projektu (Manage Quality) je proces z oblasti řízení kvality projektu. Měl by zajistit porovnávání stanovených požadavků na kvalitu (viz. plánování řízení kvality) s výsledky kontrol kvality a prováděnými postupy tak, aby mohlo být ověřeno, že zvolené kvalitativní standardy a postupy jsou skutečně používány a mají zamýšlený efekt.